საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და დანიის სამეფოს შორის

 1. „საქართველოს მთავრობასა და დანიის სამეფოს მთავრობას შორის გაეროს კლიმატის ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის კიოტოს ოქმის განსახორციელებლად თანამშრომლობის შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ხელმოწერილია დანიის სამეფოს მიერ 04.11.2004.
  ხელმოწერილია საქართველოს მიერ 12.11.2004. ძალაშია 12.04.2006.

 2. „საქართველოს მთვარობასა და დანიის სამეფოს მთავრობას შორის განვითარების მიზნით თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 09.10.2007. ძალაში შესვლის თარიღი უცნობია.

 3. „საქართველოს მთავრობასა და დანიის სამეფოს მთავრობას შორის შემოსავლებზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ შეთანხმება. 
  ხელმოწერილია 10.10.2007. ძალაშია 01.01.2009.