საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოს საელჩოს საკონსულო განყოფილება დანიის სამეფოსა და ისლანდიის რესპუბლიკაში

Kalvebod Brygge 45, 1560 Copenhagen V Denmark

ტელ.: +45 39 11 00 00

ელ-ფოსტა: copenhagen.con@mfa.gov.ge

ვებ-გვერდი: www.geoconsul.gov.ge

სატელეფონო კონსულტაცია საკონსულო სამსახურში წარმოებს ყოველ დღიურად
(გარდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დასვენების დღეებისა).

მიღების საათებისათვის გთხოვთ წინასწარ დარეგისტრირდეთ ვებ-გვერდზე: www.geoconsul.gov.ge

სასწრაფო და გადაუდებელ შემთხვევებში (გარდაცვალება, უბედური შემთხვევა და ა.შ. ) დაგვიკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე +45 28 78 26 33