საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი   (სამსახური)

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი

ნიკოლოზ რთველიაშვლი

39 11 00 00

 

 

 

პირველი მდივანი

ლუკა სართანია

39 11 00 05

ფინანსური მენეჯერი ქეთევან ბერაშვილი 39 11 00 08

რეფერენტი

ნინო დადალაური 39 11 00 00