საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი (სამსახური)

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი

გიგი გიგიაძე

39 11 00 00

მრჩეველი/საკონსულო ფუნქციების შემსრულებელი

ქეთევან მარკოზია

39 11 00 00

პირველი მდივანი

ვასილ კუჭუხიძე

39 11 00 05

ფინანსური მენეჯერი ქეთევან ბერაშვილი 39 11 00 08

რეფერენტი

ნინო გაბისონია 39 11 00 00